Cijfers en grafieken

Gemeenten

Personeel

Contactmomenten

Bereik

Vaccinaties

Klachten

Wij nemen klachten serieus. Is een klager niet tevreden over de afhandeling? Dan wijzen wij op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Rijnmond, waarbij wij zijn aangesloten. In 2016 maakte niemand van deze optie geen gebruik.

Sector jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Bij klachten over de bejegening gaven klagers aan zich niet gehoord te voelen of vonden zij het consult te gehaast verlopen. Bij het functioneren van de organisatie gaat het vooral over de beperkte mogelijkheden om een nieuwe afspraak te maken. Klachten over het medisch handelen volgen wij met extra aandacht: waar noodzakelijk brachten wij het breder onder de aandacht van de betrokken teams. Ook over de grootschaligheid, de locatie en de datum van de vaccinatiedagen in september ontvingen wij klachten. Tot slot: privacyklachten gaan over de omgang met gegevens binnen de zorgverlening.

Sector Jeugd en Gezin (J&G)
De sector J&G bestaat uit het Kennis- en Servicecentrum voor Diagnostiek (KSCD), het Consultatie- en Diagnoseteam (CDT) en de co├Ârdinatie van de wijkteams van de gemeente Rotterdam.

Balans

Baten en lasten

U bent hier

Financieel jaarverslag