Voorwoord


De zorg voor de jeugd verandert. Het is belangrijk te investeren in de zorgnetwerken in de wijk, die te versterken en zo de zelfredzaamheid van gezinnen te vergroten. Nog beter aansluiten op de behoefte van ouders, opvoeders en jeugdigen en ze activeren om gebruik te maken van het bestaande sociale netwerk zien we als onze rol in deze ontwikkeling. Want door gezinnen beter in staat te stellen om zelf (eenvoudige) problemen op te lossen, waar mogelijk met hulp van het informele zorgnetwerk of het eigen netwerk, worden grotere problemen van kinderen en jeugdigen in de toekomst voorkomen.

Onze visie van preventief jeugdbeleid vraagt een meer proactieve rol van het CJG in het nieuwe jeugdstelsel. Wij blikken terug op een goed jaar vol ontwikkelingen. Zo lanceerden we een digitaal ouderportaal, startten we een succesvolle online pubercursus en voerden we in onze systemen aanpassingen door die ervoor zorgen dat we kinderen beter in beeld houden. Ook namen we samen met de gemeente Rotterdam de beslissing om de aansturing van de wijkteams te wijzigen.

Natuurlijk houden we bij alles wat we doen onze missie en visie in gedachten: wij zijn op tijd voor ieder kind, onder andere door ze goed in beeld te houden en door de zorg in de buurt van het gezin te organiseren. Het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening staat hierbij altijd voorop. Het is mooi te constateren dat diverse toetsende instanties bevestigen dat we ons op dit gebied positief onderscheiden.

Het afgelopen jaar moesten we alle zeilen bijzetten om zonder extra geld de ingezette koers te kunnen vormgeven, maar het is gelukt! Je leest er meer over in dit online jaarverslag. Wil je alles weten over onze bedrijfsresultaten, download dan onze financiële verantwoording.

Pieter Stenger en Hans Butselaar
Raad van bestuur CJG Rijnmond

U bent hier

Financieel jaarverslag